December 09, 2011

Արեւմտահայերէնի քերականութեան դասագիրքերու այլազանութիւնն ու անկէ յառաջացած շփոթը

Ուսումնական աշխատանքի ճիշդ կազմակերպման, անոր արդիւնաւէտութեան եւ նպատակայնութեան համար ուսուցիչը, բացի իր մանկավարժական կրթութենէն եւ փորձառութենէն, ինչպէս նաեւ ուսուցման համար անհրաժեշտ պայմաններէն, իր ձեռքին տակ անպայման պէտք է ունենայ իր դասաւանդած նիւթին ծրագիրը, դասագիրքը եւ տուեալ նիւթը դասաւանդելու մեթոտաբանութիւնը: Առանց այս երկուքին` ուսուցիչը չի կրնար ապահովել ուսուցման աշխատանքի արդի գիտամանկավարժական անհրաժեշտ մակարդակը: Ուրեմն այսօրուան դպրոցն ու դասը դժուար է պատկերացնել առանց ծրագիրի, դասագիրքի եւ մեթոտաբանութեան:

November 14, 2011

Երկու աստուածներ՝ ժամանակը եւ պէտքը

ԱՐՏԱ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
Աստուածաշունչի Հին Կտակարանին մէջ կը կարդանք եզակի լեզուի մը մասին զոր Ադամ գործածեց անուանելու Եդեմի պարտէզին մէջ գտնուող բոլոր կենդանիները: Իսկ յետագայ լեզուներու այլազանութեան պատճառած խառնիճաղանճը Բաբելոնի մէջ Աստուծոյ պատիժն էր: Յետադարձ ակնարկով, յոյներն ալ կը հաւատային, թէ իրենց լեզուական անցեալը՝ Հոմերոսի դիւցազներգութիւնը, ամենէն լաւագոյն ժամանակաշրջանն էր: Զոյգ աւանդութիւններուն մէջ, լեզուական անկումի զգացում մը կը տիրապետէ: Յոյներուն նման, լեզուաբաններ նոյն յատկանիշները կը գործածեն մեծամասնութիւն կամ փոքրամասնութիւն կազմող լեզուներու որպիսութիւնը ընդգծելու: Այս ենթադրութիւնը մասամբ առնչուած է այն համոզումին հետ, թէ այսօր մարդոց վարքը եւ կենցաղավարութիւնը նոյնը չեն ինչ որ էին անցեալին: Սակայն, կարելի է նաեւ արժեւորելով լեզուներու որպիսութիւնը յանգիլ այն եզրակացութեան, թէ պատահածը յառաջդիմութիւն է եւ ո՛չ անկում, մանաւանդ երբ կ՛արժեւորենք անցեալը որպէս լի տգիտութեամբ, անգթութեամբ, եւ չքաւորութեամբ, պայմաններ որոնցմէ ձերբազատիլը կը նկատուի մեծ բախտաւորութիւն:

October 31, 2011

Ազգային Ուսումնական Խորհուրդի ուսուցչական սեմինարը Նիւ Եորքի մէջ

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 1ին, Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու տարբեր քաղաքներէ ժամանած ուսուցիչներ, տնօրէններ եւ խնամակալ մարմնի անդամներ մասնակցեցան Ազգային Ուսումնական Խորհուրդի կազմակերպած սեմինարին։ Իրենց մասնակցութիւնը բերին հետեւեալ ամէնօրեայ եւ շաբաթօրեայ դպրոցները. Սբ. Լուսաւորիչ ամէնօրեայ վարժարան (Նիւ Եորք), Ս. Նահատակաց ամէնօրեայ վարժարան (Նիւ Եորք), Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ «Շուշան եւ Յովսէփ Յակոբեան» վարժարան (Նիւ Եորք), «Նարեկ» վարժարան (Նիւ Ճըրզի), Հայ Քոյրերու Վարժարան (Ֆիլատելֆիա), «Հայկազեան» վարժարան (Ֆիլատելֆիա), Հ.Օ.Մ.ի «Զաւարեան» վարժարան (Տիթրոյիթ) եւ «Դանիէլ Վարուժան» վարժարան (Շիքակօ)։ Սեմինարը տեղի ունեցաւ Ազգ. Առաջնորդարանին մէջ, Նիւ Եորք։

October 18, 2011

ANEC Holds Armenian School Teacher’s Seminar in New York

On Saturday, October 1 teachers of Armenian day and Saturday schools from cities in the Eastern USA gathered at the Eastern Prelacy offices in New York City to discuss current issues in Armenian education such as access to material and common challenges faced in schools in general. The event was organized by the Armenian National Education Committee (ANEC), a joint venture of the Eastern Prelacy and the Armenian Relief Society (ARS) Eastern USA. The following schools participated: Saint Illuminator’s Armenian Day School, Holy Martyrs Armenian Day School, St. Sarkis Suzanne and Hovsep Hagopian Saturday School (New York), Nareg Saturday School (New Jersey), Haigazian Armenian School (Philadelphia), Armenian Sisters Academy (Philadelphia), ARS Zavarian Schools (Detroit), and Taniel Varoujan Armenian School (Chicago).

October 13, 2011

Հաւատարիմ, միշտ հարազատ եւ պատնէշի վրայ

Պահակագունդը կը մեռնի բայց չի յանձնուիր:
Իր երկրին եւ մարդկութեան վնաս պատճառած Նափոլէոնի հիացող չեմ: Բայց հաւատարիմ զինուորներուն վերագրուած խօսքը, ըստ որուն պահակագունդը կը մեռնի բայց չի յանձնուիր, երբ ամէն բան փուլ եկած էր, կ’ալեկոծէ մտածումներս:
Խօսքը անտիտղոս մարտիկներու:
Ո՞ր կայսեր կը ծառայէ Ռոպէր Հատտէճեան:
Ո՞ր տարածութիւններուն պահակն է, երբ պարտուածներու ջոլիրը զինաթափ է, շարքէ դուրս եկած է եւ կը ծառայէ աստուածաշնչական Ոսկի Հորթին: Իսկ պահակագունդը կը սպասէ զայրացած Եհովան…
Վահան Թէքէեան, Մուշեղ Իշխան, Շաւարշ Միսաքեան, Շաւարշ Նարդունի, Շնորհք պատրիարք եւ ուրիշներ, այժմ նաեւ Ռոպէր Հատտէճեան, ժամանակակից մեծ եկեղեցական մը, հանդիսացան զինուորեալներ,եղան եւ են, բայց չկայ պահակագունդ:

October 03, 2011

How to Stop the Drop in Verbal Scores

The following op-ed article, published in the September 19, 2011 issue of  "The New York Times," refers to the new decline in reading and writing scores on the SATs. The reason for this continuing decline since the 1970s seems to be, according to the most credible analyses, "vast curricular changes, especially in the critical early grades." Language competence needs to be restored in early childhood years, in order to evolve at a reasonable pace in later years. A similar analysis may also be helpful to understand the need to enrich Armenian language skills from an early stage, if we interpret "low-income children," in our case, as children with little or no knowledge of the language from home. The emphasized passages are ours. 

September 26, 2011

Գերազանց զաւակ, Ալզհայմըր եւ հայերէն լեզու

Անգլիական «Կարտիըն» թերթը 18 Փետրուար 2011-ին գիտական կարեւոր յօդուած մը տպագրած էր երկլեզու անձերու մտային կարողութիւններուն մասին (1): Երկու տարբեր ուսումնասիրութիւններու հիման վրայ գրուած այդ յօդուածը կը յանգի այն եզրակացութեան` թէ այն անձերը որոնք երկրորդ լեզու մը գիտեն եւ զայն կանոնաւորապէս կը գործածեն, կը զարգացնեն իրենգ մտային կարողութիւնները եւ կը յետաձգեն սկիզբը մտային կարողութեան անկումի ընթացքին: Այդ ուսումնասիրութիւնները կը մատնանշեն թէ երկլեզու անձինք հեռու կը պահեն ալզհայմըր հիւանդութիւնը, միջին չափով չորս տարի աւելի քան՝ միալեզու անձեր:

September 20, 2011

Մտորումներ Հայ Մանուկի Տարուան առիթով

Արամ Ա. Կաթողիկոսին կողմէ  2011 թուականը «Հայ մանուկի տարի» հռչակումէն ասդին, հայկական տարբեր գաղութներու մէջ կը կազմակերպուին զանազան ձեռնարկներ, ըլլան անոնք դասախօսական շարքեր, հանդիսութիւններ, խրախճանքներ, մրցոյթներ, տօնախմբումներ, եւայլն, հանդիսաւորապէս անդրադառնալու տարուան խորհուրդին ու անգամ մը եւս շեշտելու հայ մանուկին քրիստոնէական եւ հայեցի դաստիարակութեան կարեւորութիւնը։

September 19, 2011

Սփիւռքի մարդոյժի մասին

Մարդոյժը ազգի մը, ընկերութեան մը ներքին ուժականութեան, ստեղծագործ ոգիի ու փայլուն ապագայի տեսիլքն է։ Սփիւռքը հարուստ է իր մարդոյժով։ Սակայն, Սփիւռքի մարդոյժին ամμողջական պատկերը տակաւին չունինք։ Ահա այս աշխատանքին է լծուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը։ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթոողիկոսի հովանաւորութիւնն ու քաջալերանքը վայելող այս ծրագիրին նպատակն է տեղեկութիւններ հաւաքել Սփիւռքի մեր գաղութներէն ներս գործող ազգայիններուն (մտաւորականներ, ուսուցիչներ, փաստաբաններ, համալսարանի դասախօսներ, գիտական մասնագիտութեանց տէր անձեր, հասարակական գործիչներ, եւլն.) մասին։ Այս ծրագիրը կը նկատենք խիստ կարեւոր եւ անյետաձգելի։ Հետեւաբար, պիտի խնդրենք որ անյապաղ լեցնէք հարցաթերթիկը եւ ուղարկէք մեզի։
Գործնական պատճառներով այս հարցաթերթիկը պիտի ըլլայ անգլերէնով։
Պիտի թելադրենք, որ սոյն հարցաթերթիկը (http://www.armeniancatholicosate.org) նաեւ ուղարկէք ձեր բարեկամներուն, որպէսզի առաւելագոյն չափով տարածում գտնէ այս յոյժ կարեւոր ծրագիրը։
ԴԻՒԱՆ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

Human Resources in the Diaspora

Human resources are the indicator of a nation’s or community’s inner power and creative mind and a guarantor of its bright future. The Armenian Diaspora is rich with human resources. It is vitally important that we get clear, accurate and comprehensive information about our human resources in the Diaspora. Indeed, "Information is power; and the power of knowledge and information becomes a source of deeper self-understanding and self-affirmation," according to His Holiness Aram I, Catholicos of Cilicia.

The Armenian Catholicosate of Cilicia has initiated a program aimed at gathering information about our human resources in the Diaspora. By human resources we basically mean community leaders, clergy, economists, people of media, writers, politicians, artists, public figures, medical doctors, teachers, university lecturers, businessmen, and generally specialists in the area of science and technology, etc. This initiative has the full support of His Holiness.

Thus, we kindly ask you to fill in the form available at
www.armeniancatholicosate.org and submit it to the Catholicosate, Antelias, Lebanon. We also ask you to forward this e-mail (with the link www.armeniancatholicosate.org) to your friends.
CHANCELLERY
ARMENIAN CATHOLICOSATE OF CILICIA

September 15, 2011

Ուսուցչական միօրեայ սեմինար Նիւ Եորքի մէջ

Հոկտեմբեր 1, 2011ին, առաւօտեան 10:15էն մինչեւ կէսօրէ ետք 4:30, Ազգային Ուսումնական Խորհուրդը կը կազմակերպէ ուսուցչական միօրեայ սեմինար մը Ազգ. Առաջնորդարանին մէջ, Նիւ Եորք։ Սեմինարը պիտի անդրադառնայ մեր դպրոցներու կրթական աշխատանքին դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն ու կարիքներուն։ Զեկույցներ պիտի ներկայացնեն դոկտ. Արսինէ Օշական (Ֆիլատելֆիա) եւ դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան՝ Ուս. Խորհուրդի վարիչ տնօրէն։ Սեմինարը  առիթ մըն է բոլոր դպրոցներուն՝ քով-քովի գալու եւ խորհրդածելու հայեցի դաստիարակութեան իւրայատկութիւններուն շուրջ։ Բոլոր դպրոցները՝ Ուս. Խորհուրդի իրաւասութեան տակ գտնուին թէ ոչ, հրաւիրուած են իրենց մասնակցութիւնը բերելու։ 
Յաւելեալ տեղեկութիւններու եւ արձանագրութեան համար, հաճեցէք հեռաձայնել Ուս. Խորհուրդի գրասենեակին՝  212-689-7231/212-689-7810 թիւերուն, կամ գրել anec@armenianprelacy.org հասցէին։

September 14, 2011

Սփիւռքը կրնայ վերականգնիլ միա՛յն հաստատութենական մտածողութեամբ

Իբրեւ նախաբան
Կրնայ պատահիլ, որ հակաճառելով վերեւ ընդգծուածին, ըսուի, թէ սփիւռքեան իրականութեան համար այդքան ալ անծանօթ չեն նշեալ մօտեցումները, որովհետեւ յետ Եղեռնի հայ զանգուածներուն համար տասնամեակներու ընթացքին իսկ յստակ դարձան, թէ առանց համապատասխան կառոյցներու հաստատման եւ կամ նորովի ստեղծման, կարելի չէ այլապէս գոյատեւել եւ ուծացումէ փրկել իրերայաջորդ սերունդներ:

September 07, 2011

Bilingual Brains Are More Healthy

Old habits die hard. Such is the case with the old assumption, still in currency among many Armenian parents (even educated ones), that learning Armenian does not have benefits. For those who continue to tout the "benefits" of being monolingual (e.g. English-speaking), the Canadian neuroscientist Ellen Bialystok has recently made some startling findings: looking at Alzheimer's patients, she found that people who speak two or more languages cope significantly better with the disease. An interview by Kilian Fox in "The Guardian" (London) on June 12, 2011 gives more clues about this intriguing issue.  

September 03, 2011

Teachers' Seminar Organized by ANEC

The Armenian National Education Committee will hold a teachers' seminar on Saturday, October 1, from 10:15 am to 4:30 pm at the Armenian Prelacy headquarters in Manhattan. The seminar will address challenges and needs that Armenian schools confront in their educational activities. It will include presentations by Dr. Arsine Oshagan, a recognized educator from Philadelphia, and Dr. Vartan Matiossian, Executive Director of ANEC. The seminar will be a welcome opportunity for all schools to come together and reflect on the particulars of Armenian education. All schools and teachers, whether they are under jurisdiction of ANEC or not, are invited to attend.  
For more information and registration, please contact the ANEC office at 212-689-7231/ 212-689-7810 or write to anec@armenianprelacy.org.

August 31, 2011

Խօսքէն անցնիլ գործի՛

Սոյն գրութիւնը խտացումն է Արամ Ա. Կաթողիկոսի փակման խօսքին` արտասանուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ կազմակերպուած Համասփիւռքեան Կրթական Գ. Համագումարին` նուիրուած արեւմտահայերէնին, Պիքֆայա, 20 Օգոստոս 2011: 

August 30, 2011

Արեւմտահայերէնի փրկութիւնը համազգային առաջնահերթութիւն է

Սոյն գրութիւնը խտացումն է Արամ Ա. Կաթողիկոսի ողջոյնի խօսքին, արտասանուած՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ կազմակերպուած Համասփիւռքեան Կրթական Գ. Համագումարին` նուիրուած արեւմտահայերէնին, Պիքֆայա, 18 Օգոստոս, 2011-ին:
Հայրապետական օրհնութեամբ ու քրիստոնէական ջերմ սիրով կ՛ողջունենք ձեզ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան դպրեվանքի սրբազան յարկէն ներս: Արդարեւ, Մեզի համար ու վստահ ենք մեր ժողովուրդի զաւակներուն համար սրբազան է այն կառոյցը, որ լծուած է հայակերտումի այնքան հրամայական առաքելութեան: Այս հոգեմտաւոր առաքելութիւնն է, որ կը կենսագործուի դպրեվանքին մէջ, ուր բանաստեղծին բառերով` «կապարն ոսկի եւ նիւթն ոգի դառնան…»:

August 26, 2011

Community Support Sought for Taniel Varoujan Armenian School in Chicago

Severe storms on July 23, 2011 inflicted serious damage to the Taniel Varoujan Armenian School in Chicago. The school, which depends on the All Saints Armenian Church of Glenview, was flooded with a foot of water, which included sewage that ruined many essential materials used in the school operation. The water was pumped out with the help of many members of the community. The school was also cleaned and disinfected, making it suitable for the start of the 2011-2012 academic year on Saturday, September 17, 2011.

Օգնութեան կոչ ի նպաստ Շիքակոյի «Դանիէլ Վարուժան» դպրոցին

Շաբաթ, Յուլիս 23ին, Շիքակոյի «Դանիէլ Վարուժան» հայկական վարժարանը, որ կը գործէ Ամենայն Սրբոց եկեղեցւոյ ծիրին մէջ, հեղեղի ենթարկուած է՝ փոթորիկի մը պատճառով, շրջակայքի ուրիշ շատ մը տուներու եւ հաստատութիւններու նման։

August 25, 2011

Third All-Diaspora Educational Conference Dedicated to Western Armenian Language

On Thursday, August 18, 2011, the third in a series of conferences on Ärmenian education, titled “Challenges and Prospects for Western Armenian," opened at St. Mary’s Monastery in Bikfaya. The conference was organized by the Catholicosate of Cilicia under the sponsorship of His Holiness Aram I. Armenian language specialists from Armenia, Europe, Lebanon, North and South America, Syria, Turkey and other countries of the Middle East were invited to the conference.

August 24, 2011

Յայտարարութիւն համասփիւռքեան Կրթական Գ. Համագումարի

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի նախագահութեամբ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան նախաձեռնութեամբ եւ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքի գործակցութեամբ գումարուած համասփիւռքեան Կրթական Գ. Համագումարը (Պիքֆայա, 18-20 օգոստոս 2011), իր եռօրեայ աշխատանքներուն աւարտին, հիմնուելով 10 նիստերու ընթացքին ներկայացուած 30 զեկուցումներուն, կատարուած քննարկումներուն եւ առաջարկներուն վրայ, յանգեցաւ հետեւեալ եզրակացութեանց.

August 23, 2011

Կրթական Գ. Համագումարի եզրափակումը

Շաբաթ, 20 Օգոստոս 2011-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքին մէջ եզրափակուեցաւ համասփիւռքեան Կրթական Գ. Համագումարը` հովանաւորութեամբ Արամ Ա. Կաթողիկոսի եւ կազմակերպութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, գործակցութեամբ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքին:

August 22, 2011

Կրթական Գ. համագումարին երկրորդ օրը

Ուրբաթ, 19 Օգոստոս 2011-ին շարունակուեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ կազմակերպուած ու Արամ Ա.  Կաթողիկոսի բարձր հովանաւորութիւնը վայելող համասփիւռքեան Կրթական Գ.  Համագումարը՝ Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքին մէջ, քննարկումի սեղանին վրայ դնելով արեւմտահայերէնը իր բոլոր հարցերով ու իր շուրջ ստեղծուած մտահոգութիւններով:

August 19, 2011

Արեւմտահայերէնի հիմնախնդրին քաղաքական նշանակութիւնը

Համասփիւռքեան Կրթական Գ. Համագումարը, իր նախաձեռնող կողմով, կայացման վայրով, մասնակիցներով եւ արծարծած նիւթերով իրադրային նշանակութիւն ունենալու բոլոր հանգամանքները ունի: Համագումարը, որ նուիրուած է «Արեւմտահայերէնի կացութիւնը այսօր` մարտահրաւէրներ եւ առաջադրանքներ» նիւթին, կոչուած է քննարկելու ամէնէն հրատապ նիւթը, որ կը յուզէ նախ եւ առաջ ամբողջ արեւմտահայ աշխարհը:

Համասփիւռքեան Կրթական Գ. համագումարի առաջին օրը

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կազմակերպութեամբ եւ նախագահութեամբ Արամ Ա. Կաթողիկոսի, երէկ` Հինգշաբթի, 18 Օգոստոս 2011-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքին մէջ տեղի ունեցաւ պաշտօնական բացումը Համասփիւռքեան Կրթական Գ. Համագումարին` նուիրուած «Արեւմտահայերէնի կացութիւնը այսօր` մարտահրաւէրներ եւ առաջադրանքներ» նիւթին: Համագումարի կազմակերպական բոլոր աշխատանքներուն իր գործօն մասնակցութիւնը կը բերէր նաեւ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքը` գլխաւորութեամբ բաժանմունքի տնօրէն դոկտ. Զաւէն Եկաւեանի:

August 01, 2011

Providence: Year-End Hantes of Mourad Armenian School

Providence, Rhode Island -- The Mourad Armenian School of the Sts. Vartanantz Church concluded the school year with its annual year-end Hantes at Hope Highlands School in Cranston. The entertaining cultural program included singing, recitation and dance performances by the 65 students (ages 5 through 13 years old) in front of an audience that included parents and friends. This Hantes was dedicated to the "Armenian Child."  Three students won the ARS essay contest. The school had five graduates. They participated in Badarak by reading from the Gospel (in Armenian), singing the Nicene Creed, giving the Kiss-of-Peace and performing ushering duties during the church service. During the next school year, the graduates  will be given the opportunity to serve the Armenian school as assistant teachers, as well as to sing in the choir of the church and continue serving on the Altar.
 
Photo (from left to right): Principal Mrs. Anahid Kibarian, upper classroom teacher Mrs. Maggie Nalbandian, graduates Shahane Manoukyan, Shant Eghian, Aram Zobian, Mgrditch Arslanian, Harout Tashian, pastor Archpriest Fr. Gomidas Baghsarian and school committee chairman Hagop Khatchadourian.

June 28, 2011

Արեւմտահայերէնի հիմնական դասագիրքեր՝ Սփիւռքի հայկական դպրոցներուն համար

Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութիւնը կը մշակէ տարրական, միջնակարգ եւ երկրորդական դպրոցի արեւմտահայերէնի հիմնական դասագիրքեր, որոնք պիտի տրամադրուին Սփիւռքի վարժարաններուն:

May 25, 2011

Արեւմտահայերէնը կորստեան շեմին

Դալար Շահինեան կը դասախօսէ Cal State Long Beach համալսարանի համեմատական գրականութեան բաժանմունքին մէջ։ Իր անգլերէն գրութիւնը լոյս տեսած էր անցեալ տարի հայ մամուլին մէջ։ Պետօ Տեմիրճեանի կատարած հայերէն թարգմանութիւնը լոյս տեսած է Tert.am կայքէջի Մայիս 25ի թողարկումին մէջ։ Այս շահեկան յօդուածը  (լրիւ վերնագիրն է՝ «Արեւմտահայերէնը կորստեան շեմին. ԵՈՒՆԵՍՔՕյի ճանաչումը եւ աքսորեալ լեզուի գրականութեան հարցը») ամբողջութեամբ կու տանք՝  որոշ խմբագրութեան ենթարկելէ ետք։ Յետգրութեան մէջ, թարգմանիչը կը մատնանշէ.
«Հետաքրքրական է, որ այս գրութիւնը՝ արեւմտահայերէն լեզուին կենսունակութեան սպառնալիքին մասին, ցարդ տեղ չէ գտած արեւմտահայերէն մամուլի մէջ. բնագիրը անգլերէն է, թարգմանաբար տեսնելով ֆրանսալեզու եւ արեւելահայերէն լրատուական միջոցներու մէջ, որոշեցի ես ինքս թարգմանել, յուսալով որ արեւմտահայերէն մամուլի մէջ պիտի հրատարակուի։ . . . Կը մաղթեմ, որ այս աշխատանքը խնդիրի քննարկման սկիզբ մը ըլլայ»։

May 12, 2011

Արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան ստորագրահաւաք

Անցեալ տարի, արեւմտահայերէնը ընդգրկուեցաւ ՈՒՆԵՍՔՕյի վտանգուած լեզուներու ցանկին մէջ։ Անոր պաշտպանութեան ի նպաստ ստորագրահաւաք մը սկսած է, որուն ծանօթանալու եւ միանալու համար անհրաժեշտ է այցելել www.arevmdahayeren.info կայքէջը։

May 11, 2011

Education: main concern of Istanbul Armenians

The first visit of Hranush Hakobyan as Armenia's Diaspora minister to Turkey's largest city Istanbul gave answers to a number of concerns voiced not only by Istanbul-Armenians but also migrants from Armenia' children education was mentioned as the most urgent among the challenges they are facing living in Turkey.

May 10, 2011

Ռ. Փիրումեանի «Հայոց Ցեղասպանութիւն» մեթոտական ելեկտրոնային ձեռնարկ

Ապրիլ 29ին, Հայաստանի Կրթութեան եւ Գիտութեան նախարարութեան սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ ամերիկահայ պատմաբան Ռուբինա Փիրումեանի «Հայոց Ցեղասպանութիւն» մեթոտական ելեկտրոնային ձեռնարկին ներկայացումը։

«Ժպիտ» պարբերաթերթը

«Ժպիտ» մանկական պարբերաթերթը տարին 8 թիւով լոյս կը տեսնէ Պոլսոյ մէջ, 1991էն ի վեր։ Այս ամսաթերթը կը հրատարակուի Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկին կողմէ, որ 45 տարուան կեանք ունեցող կազմակերպութիւն մըն է։ Ամբողջովին գունազարդ թերթ մըն է, որ կանոնաւորապէս լոյս կը տեսնէ։ 
«Ժպիտ»էն թիւ մը եւ ուրիշ տեղեկութիւններ անոր մասին կարելի է տեսնել Ուսուցչաց Հիմնարկի կայքէջին մէջ՝ http://www.teaov.org/։
Բաժանորդագրութեան համար, դիմեցէ՛ք jbid@teaov.org հասցէին։

May 06, 2011

St. Stephen's Armenian Elementary School Honored in Massachusetts

On April 15, 2011 at the 96th Anniversary Commemoration of the Armenian Genocide at the Massachusetts State House, the Massachusetts House of Representatives and the State Senate honored the St. Stephen’s Armenian Elementary School of Watertown and the Armenian Sisters’ Academy of Lexington with a Joint House and Senate Resolution recognizing the contribution of both schools in perpetuating the Armenian culture, history and language.

April 21, 2011

Մանկական երգերու ուսուցողական ձայնասկաւառակ

Հայ Մանուկի տարուան առիթով, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանը հրապարակած է մանկական երգերու ուսուցողական ձայնասկաւառակ մը (karaoke), 17 երգերով։ Փոքրիկն Նայիրա երգերը կը կատարէ եւ ապա առիթ կու տայ, որ մանուկները կարդան պաստառին վրայ երեւցող երգին բառերը, ու շուտով սորվին զայն՝ ընկերացող երաժշտութեան եւ անոր հետ գունաւորուող տողերուն միջոցաւ։

April 20, 2011

Ուսուցչաց տօն է այսօր

Սփիւռքեան տարապայման միջավայրի մէջ, հայ դպրոցը մեծ մարտահրաւէրներ կը դիմագրաւէ. մեր ոսկեղինիկ լեզուն եւ հայ մշակոյթը տեղատուութիւն կ՚ապրին այսօր։ Մեր դպրոցը լուրջ վտանգի դէմ յանդիման կը գտնուի, հայ վարժարաններուն մէջ հայազգի աշակերտութեան համրանքը տակաւ կը պակսի, հայեցի դաստիարակութիւնը հեռաւոր ազգականի կարգավիճակին մատնուած է, իր երբեմնի պատուանդանը կորսնցուցած։ Հիմնական համարուող օտար դասանիւթերու պատրաստութենէն ետք, հայ աշակերտը հազիւ թէ հարեւանցիօրէն անդրադառնայ հայերէն լեզուին եւ հայերէնի պարտականութիւններուն։

April 06, 2011

Հայկական ամէնօրեայ դպրոցներու իրավիճակը Սփիւռքի տարածքին

Առանց շինիչ եւ լուրջ քննադատութեան չկայ փոխըմբռնում։ Աւելին, ինքնագոհ լաւատեսութիւնը, առանց փաստերու, մեզ կործանման կ՚առաջնորդէ։ Հետեւաբար, ինքնաքննադատութիւնը անվերապահօրէն անհրաժեշտ է բոլոր գործունեայ եւ գիտակից հայերուն, որոնք հետաքրքրուած են, եւ կը տառապին մեր ազգի գոյութեան եւ պահպանման հարցերով, Սփիւռքի դաժան իրավիճակին մէջ։

March 30, 2011

Problems of Bilingualism in Armenia


Background
It is widely known that nowadays most of the world’s population is bilingual and multilingual; this is especially evident for regions, where inhabitants have different ethnic background. Bilingualism is evidenced as a kind of cross-cultural communication. As Ter-Minasova (2000) noted, bilingualism is “communication of people presenting different cultures.” A pure bilingual person is two native speakers or monolinguals in one, according to Vereschagin (1969). Such a person can speak, understand, read and write in two languages, i.e., bilingual is an individual able to function, at some level, in more than one language. Halliday et al. (1970) consider that this person is not necessarily an ambilingual (a individual with native competency in two languages). Some bilinguals possess very high levels of proficiency in both languages in the written and the oral modes. Such bilingualism is considered as “coordinative bilingual” (Weinreich, 1953). Others display varying proficiencies in comprehension and/or speaking skills depending on the immediate area of experience in which they are called upon to use their two languages. The term “subordinate bilingualism” is used to define such a level (Weinreich, 1953, 1974).

March 28, 2011

Children Publications at the Prelacy Bookstore

Within an extensive catalogue of children publications, the Prelacy Bookstore features two profusely illustrated series. The first series is called “Otabarig” (Hot Air Balloon) and has been prepared by Maral Ladoyan. The bookstore has volumes 1 (44 pages) and 2 (48 pages). Each of them contains many games, coloring exercises, word games, short poems, etcetera.
The second series is called “Kireru bardeze” (The Garden of Letters). It is a four-volume series, 48 pages each, with the same type of contents. Both series have been printed by Hamazkayin's “Vahe Setian” Press, in Beirut.
Both series may be useful for children up to 3rd grade. 
Each volume of “Otabarig” is priced $9 and each of “Kireru bardeze” costs $8. For more information, you may write to books@armenianprelacy.org or call at (212) 689-7810.

Մանկական հրատարակութիւններ Առաջնորդարանի գրախանութին մէջ

Ազգ. Առաջնորդարանի գրախանութը մանկական բազմաթիւ հրատարակութիւններ ունի։ Անոնց կարգին են Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարանին կողմէ (Պէյրութ) տպուած երկու շարքեր։
Առաջին շարքը կը կոչուի «Օդապարիկ» եւ պատրաստուած է Մարալ Լատոյեանի կողմէ։ Գրախանութը  1 եւ 2 թիւերը ունի, յաջորդաբար 44 եւ 48 էջերով։ Իւրաքանչիւրը կը պարունակէ բազմաթիւ խաղեր, գունաւորելու աշխատանքներ, բառային խաղեր, կարճ ոտանաւորներ, եւ այլն, եւ այլն։
Երկրորդ շարքը՝ «Գիրերու պարտէզը», կազմուած է չորս հատորիկներէ, ամէն մէկը նման բովանդակութեամբ եւ 48 էջով։ 
Երկու շարքերն ալ յարմար են մինչեւ 8-9 տարեկան մանուկներու համար։ 
«Օդապարիկ»ի իւրաքանչիւր հատորիկ 9 տոլար է, իսկ «Գիրերու պարտէզ»ի պարագային՝ 8 տոլար։ Հետաքրքրուողները կրնան դիմել գրախանութ՝ books@armenianprelacy.org, կամ  հեռաձայնել (212) 689-7810 թիւին։

March 22, 2011

Armenian Language Dilemma Draws Positive Feedback


Ten-year-old Meline Almasian doesn’t have the perfect remedy to saving the Armenian language from extinction in America. But she does offer a solution on how to preserve the Mother Tongue and keep it solvent: “Go to church, hear the language spoken, and treat it like a learning lesson,” she says. “If any language dies, it’s only because people let it die. It’s up to all of us to keep the language alive—young and old.”

Is Armenian Language Dying a Slow Death in America?

As an Armenian School instructor over the past 40 years at my church, I’ve come to the sobering realization that our language is beginning to slowly dissipate.
Sad to admit, today’s students don’t appear to gravitate toward the mother tongue. They would prefer to see their class time devoted to more “interesting” subjects like Hai Tahd, current events, genocide education, and the country itself.

March 21, 2011

«Խաչիկ Պապիկեան» հիմնադրամի գործունէութիւնը կը շարունակուի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան մէջ հաստատուած «Խաչիկ Պապիկեան» հիմնադրամը, հրատարակչական աշխատանքներուն առընթեր, նաեւ լծուած է կրթա-մշակութային գործունէութեան: Արամ Ա. Վեհափառին հովանաւորութեամբ յատուկ յանձնախումբեր կը հսկեն յիշեալ աշխատանքներուն:
Այս ծիրին մէջ, անցեալ տարի տեղի ունեցան երգի, հայ լեզուի, հայոց պատմութեան ու կրօնի յատուկ մրցաշարքեր` մասնակցութեամբ Լիբանանի բոլոր հայ վարժարաններուն: Մրցաշարքի աւարտին մրցանակակիրներուն տրուեցան նիւթական նուէրներ եւ բոլոր մասնակիցներուն` յատուկ յուշանուէրներ:
Կրթական այս տարեշրջանին եւս նոյն աշխատանքները կը շարունակուին: Այս տարի, փոխան երգի  տեղի պիտի ունենայ ասմունքի մրցում: Նոր ծրագիրներ կը մշակուին ապագայի համար: Այս աշխատանքներուն նպատակն է առաւելագոյն չափով օգտակար հանդիսանալ մեր նոր սերունդի հայակերտումին: Կը մտածուի նաեւ հանգրուանային կերպով համասփիւռքեան տարողութիւն տալ յիշեալ մրցանքներուն:

March 18, 2011

Երանի ծնողքս հայերէն սորվեցուցած ըլլային ինծի

Յաճախ, լեզուաբաններ անակնկալի առջեւ կը գտնուին, երբ դէմ յանդիման կու գան ընկերութեան մը անդամներուն ժխտական եւ անհոգ կեցուածքներուն՝ իրենց լեզուի պահպանման առնչութեամբ: Նման հարցի մը առջեւ արդեօք ի՞նչ պէտք է ընեն լեզուաբաններ: Արդեօք բաւարարուիլ ըսելո՞վ, թէ իրենց որոշումն է եւ մենք իրաւունք չունինք խառնուելու: Կամ, հիմնուելով անցեալի փորձառութիւններու վրայ, աշխատիլ լեզուն փրկել:

March 16, 2011

St. Stephen's School celebrated its 25 years

More than 350 friends and supporters of the St. Stephen’s Armenian Elementary School (SSAES) of Watertwon, Massachussetts, gathered on November 20 at the Renaissance Boston Waterfront Hotel to celebrate the school’s 25 years of dedication to Armenian education. The Gala Celebration, presided over by His Eminence Archbishop Oshagan Choloyan, Prelate of Eastern United States, raised approximately $150,000 in funds for the school.
Dr. Avak Kahvejian was the event’s master of ceremonies, while Rouzan Abrahamian headed  the Gala Committee.

March 15, 2011

Հայ ուսուցիչին անփոխարինելի առաքելութիւնը հայեցի դաստիարակութեան մէջ

Ներկայիս, անտարակոյս, մեր կրթական մտահոգութիւններուն լուսարձակը ընդլայնած է եւ հայ դպրոցին վստահուած կենսական առաքելութիւնը շեշտակիօրէն անխուսափելի եւ անփոխարինելի դարձած է: Հայապահպանումի, մարդակերտումի եւ ազգաշինութեան մեր պայքարի ճանապարհին սպառնացող կործանարար փոթորիկներուն, խափանարար գրոհներուն եւ անլուծելի թուող խոչընդոտներուն դէմ կուրծք պէտք է պարզել՝ ծնողք, ուսուցիչ, տնօրէն, խնամակալութիւն, հոգաբարձութիւն եւ յարակից մարմիններ, հաւաքական անմիջական ու հեռակայ ծրագրուած մասնագիտական աշխատանքով, ախտաճանաչումներու հիման վրայ՝ այժմէական գործնական առաջարկներով, առաջարկները գործադրութեան դնելու պատրաստակամութեամբ, գործադրուածը յաճախակիօրէն վերաքննելու ու վերստուգելու պարտադրութեամբ եւ կանոնաւոր հաշուետուութեան պարտաւորութեամբ:

March 14, 2011

Հրատարակչական աշխատանքը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը հրատարակչական աշխատանքը միշտ նկատած է իր համազգային առաքելութեան կարեւոր մարզերէն մէկը: Անցնող տասնամեակներուն աբիր գահակալներու նախաձեռնութեամբ ու քաջալերանքով կարեւոր հրատարակութիւններ լոյս տեսած են Անթիլիասի մէջ: Արդարեւ, թէ՛ մայրավանքի տպարանը, թէ՛ «Գալուստ Կիւլպենկեան» հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքը եւ թէ՛ կաթողիկոսարանին մէջ հաստատուած հրատարակչական հիմնադրամները 2010ին լայն գործունէութիւն ունեցած են հրատարակչական աշխատանքի իմաստով:

March 11, 2011

Յարգանք՝ ուսուցիչ պատրաստած նուիրեալ ուսուցիչներուն

Ուսուցիչները միշտ հիմնական դերակատարութիւն մը ունեցած են սերունդներու դաստիարակութեան եւ կրթութեան դժուարին աշխատանքին մէջ։ Հայ ուսուցիչին դերը կրկնակի կարեւոր է, քանի որ զուտ կրթական առաքելութեան կը միանայ նաեւ հայեցի դաստիարակութեան պարտաւորութիւնը։
Մարտ 9ին Ուսուցչաց Օրուան նշումը ըլլալով, Պէյրութի «Ազդակ» օրաթերթը շարք մը հարցազրոյցներ վարած է լիբանահայ տարբեր վարժարաններէ շրջանաւարտ եւ տարբեր վարժարաններու մէջ դասաւանդող ուսուցիչներու՝ Սեւան Դանիէլեան-Մկրեանի, Զոհրապ Ղազարեանի, Ալիս Պօյաճեանի եւ Մատլէն Վարդանեանի հետ, որոնք անդրադարձած են ուսուցիչին եւ յատկապէս հայ ուսուցիչին ունեցած դերակատարութեան` իբրեւ մարդ ու հայ իրենց կազմաւորման մէջ։ Անոնք իրենց երախտագիտութիւնը յայտնած են զիրենք կազմաւորող դաստիարակներուն, ինչպէս նաեւ իբրեւ ներկայի ուսուցիչներ առիթը ունեցած են արտայայտելու զիրենք մտահոգող եւ յուզող հարցերն ու դժուարութիւնները:
Ստորեւ կու տանք զրոյցին ամբողջութիւնը։

Letters from Our Readers

The ANEC blog is also yours. We encourage our readers to send us their comments or articles, or just to bring to our attention any article that might be of interest to us.

March 10, 2011

Հայաստանէն կրթական օժանդակութեան գնահատականը Լոս Անճելըսի մէջ

Գալիֆորնիա գործող հայկական վարժարաններուն միջեւ գործակցութեան զարկ տալու, ընդհանրական մտահոգութիւնները միասնաբար կիսելու եւ հայեցի դաստիարակութեան հետ առնչուած հարցերը քննարկելու նախանձախնդրութեամբ, անցեալ Փետրուար 3ին «Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոս» ազգային վարժարանի գրադարանին մէջ հայկական վարժարաններու տնօրէնները գումարած էին յատուկ ժողով մը։

March 05, 2011

«Դպրոցական Մեծ Հանրագիտարանը»՝ արեւմտահայերէնով

Ըստ Երեւանի «Ազգ» օրաթերթի Մարտ 5ի լրատուութեան, շուտով հայկական «Դպրոցական մեծ հանրագիտարան»ի չորս հատորները արեւմտահայերէնով պիտի հրատարակուին։ Այս մասին Մարտ 4ին կայացած մամլոյ ասուլիսին հաղորդեց «Հայկական Հանրագիտարան» հրատարակչատան տնօրէն եւ գլխաւոր խմբագիր Յովհաննէս Այվազեանը։ 

February 28, 2011

Becoming Extinct? Armenian Schools in the Diaspora

I was born in arid land, a country where Armenian schools are as scarce as snow. Consequently, I was homeschooled by my mother with textbooks she had brought with her from Beirut.

February 18, 2011

Հայաստանեան գիրքեր՝ Սփիւռքի դպրոցներուն համար

Հայաստանի Կրթութեան եւ Գիտութեան նախարարութեան Սփիւռքի հետ կապերու բաժինէն կը տեղեկանանք, որ յառաջիկայ ուսումնական տարեշրջանին Սփիւռքի դպրոցներուն տրամադրելի գիրքերուն ցանկը հաստատուած է նախարարութեան կողմէ։
Այդ ցանկը տեղադրուած է http://www.edu.am/ եւ http://www.armedu.am/ կայքէջերու «Սփիւռք» բաժնին մէջ: Գիրքերը պիտի սկսին տրամադրուիլ Մայիս-Յունիս 2011ին։

         

February 17, 2011

«Հայ Մանկավարժ» հանդէսը

Անցեալ տարուան Յունիսին, Պէյրութի մէջ լոյս տեսաւ «Հայ Մանկավարժ» ուսումնագիտական եւ մանկավարժական եռամսեայ հանդէսի երկրորդ՝ Գարուն 2010 թուագրեալ թիւը, հրատարակութեամբ Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի «Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի» Կեդրոնի Դպրոցական Հայագիտութեան Զարգացման Գրասենեակին։ Առաջին թիւը լոյս տեսած էր Փետրուար 2010ին։

February 09, 2011

Listening to (and Saving) the World's Languages

There is an extensive collection of endangered languages around the world. This article by Sam Roberts ("The New York Times," April 29, 2010) reports about efforts to record and save some of those languages, such as Aramaic (the language spoken by Jesus) and Yiddish, for posterity. While Armenian or Armenians are not mentioned in the article, it is important to be aware that Western Armenian is also listed in the catalog of endangered languages compiled by Unesco. To be aware means nothing, indeed. To be aware of the need for serious work to improve the situation is crucial. This article may be read as a call for attention.

February 03, 2011

Ուսուցիչներու հիմնական պատրաստութիւնը եւ ապահովումը

Հետագայ գրութիւնը հատուած մըն է ծանօթ մանկավարժ ու դասագիրքերու հեղինակ Յարութիւն Քիւրքճեանի զեկոյցէն, զոր անցեալ Յուլիսին ներկայացուցած է Երեւանի մէջ տեղի ունեցած արեւմտահայերէնի հարցերուն նուիրուած գիտաժողովին։

January 31, 2011

Fiftieth Anniversary of the Nareg Saturday School of New Jersey

On Sunday, October 3, 2010, the Nareg Saturday Armenian School of Sts. Vartanantz Church in Ridgefield (New Jersey) celebrated its 50th anniversary under the auspices of His Eminence Archbishop Oshagan Choloyan. The celebratory banquet was presided by His Grace Bishop Anoushavan Tanielian, vicar general of the Eastern Prelacy.

«Նարեկ» շաբաթօրեայ վարժարանի 50ամեակը

Կիրակի, Հոկտեմբեր 3, 2010ին, Ռիճֆիլտի (Նիւ Ճըրզի) Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ «Նարեկ» շաբաթօրեայ վարժարանը իր 50ամեակը նշեց ԱՄՆ Արեւելեան թեմի առաջնորդ Բարձրշ. Տ. Օշական արք. Չօլոյեանի հովանաւորութեամբ։ Յոբելինական ճաշկերոյթին նախագահեց Առաջնորդական Փոխանորդ Գերշ. Տ. Անուշաւան եպս. Դանիէլեանը։ 

January 28, 2011

«Կաքաւիկ» մանկական հանդէսը/ "Gakavig" Children Magazine

«Կաքաւիկ» մանկական հանդէսը երկամսեայ կերպով լոյս կը տեսնէ Պոստընի մէջ (http://www.gakavig.com/)։ Հանդէսին 6րդ թիւը ստացանք վերջերս։ Խմբագիր-տնօրէնուհին է Ժուլիէթ Դաւթեան։
Gakavig, 62 Elton Ave., Boston, MA 02472։ Բաժանորդագրութեան սակը 20 տոլար է՝ 6 թիւի համար։

January 24, 2011

Catholicos Aram I proclaimed 2011 the Year of the Armenian Child

On the eve of the year, His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia, issued an encyclical proclaiming 2011 the Year of the Armenian Child. In his vibrant message, after making an overview of the presence of children in the Bible and the life of Church, His Holiness briefly explained the approach of current society toward children. He especially made reference to their endangerment in the world and the work of UNICEF in this respect.
The Catholicos continued by reminding the imperative of Christian and Armenian education for Armenian children. He touched separately upon the major role of the family, the school, and the church. He emphasized the role of the school in the following way:

Արամ Ա. Վեհափառ 2011 թուականը կը հռչակէ Հայ Մանուկի Տարի

Տարուան սկիզբը, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. հրապարակեց Հայրապետական Գիր մը՝ 2011 թուականը հռչակելով որպէս Հայ Մանուկի Տարի։ Իր պատգամին ներածականով ընդհանուր ակնարկ մը նետելէ ետք մանուկին ներկայութեան Աստուածաշունչին մէջ, Վեհափառ Հայրապետը ամփոփ գիծերով կը պարզէ մանուկին նկատմամբ ներկայ ընկերութեան մօտեցումը։ Ան ի մասնաւորի կը խօսի մերօրեայ մանուկներու վտանգուած վիճակին եւ ՄԱԿի ենթաբաժանմունքներէն UNICEFի կատարած դերին մասին։

January 20, 2011

Հարցազրոյց Յարութիւն Քիւրքճեանի հետ

Անցեալ տարուան Յուլիսին, Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ արեւմտահայերէնի ուսուցման նուիրուած գիտաժողով մը՝ Սփիւռքի նախարարութեան կազմակերպութեամբ։ Յունաստանի «Ազատ Օր» օրաթերթը հարցազրոյց մը ունեցած էր անոր մասնակիցներէն՝ մանկավարժ եւ հայերէնի դասագիրքերու հեղինակ Յարութիւն Քիւրքճեանի հետ։ Ստորեւ կու տանք այդ հարցազրոյցը։

January 18, 2011

«Փթիթ» մանկական պարբերականը / "Ptit": A Children Periodical

Ազգ. Առաջնորդարանի գրախանութը (books@armenianprelacy.org) ստացած է Լիբանան հրատարակուող «Փթիթ» մանկապատանեկան պարբերաթերթին թիւ 0-էն եւ 1-էն օրինակներ։ Գունաւոր այս պարբերաթերթը (24-էն 32 էջ) կը պարունակէ բազմաթիւ հէքեաթներ, թուաբանական եւ լեզուական խաղեր։ Մտայղացումը կը պատկանի Վերժին Աբրահամեանին, համակարգչային ձեւաւորումը՝ Անի Մսրլեանին, իսկ կողքը՝ Սմբատ Ղազելեանին։ Խմբագրական ներածականին մէջ գրուած է ի միջի այլոց.