December 07, 2012

New York: Closing Good Schools

Karim Camara
 
 
The article refers to the forthcoming closure of Catholic schools in the New York area. Many of the statements here may be read between lines by replacing the word "Catholic" with "Armenian." Many of the statements may also apply to Armenian school outside the Tri-State area and even outside the United States, in the far-flung Diaspora. What do we have to say? What do we have to do?
 

Last week’s announcement by the Roman Catholic Archdiocese of New York that it may close another 27 schools should serve as a wake-up call for all who care about urban education across New York state. This is not just a “Catholic” issue.

November 29, 2012

Լոյս տեսաւ «Ուղղագրական-Բացատրական Բառարան»ը

ԵՂԻԱ ԳԱՅԱՅԵԱՆ
 
«Ուղղագրական-Բացատրական Բառարան»ը կ’ընդգրկէ  ե – է, ո – օ, հ – յ գիրերու ուղղագրական տեսակէտէ դժուարութիւն ունեցող չորս բառացանկեր՝ շուրջ 3150 բառ։
Բառարանը նախատեսուած է Սփիւռքի հայկական նախակրթարաններու, միջնակարգ եւ երկրորդական վարժարաններու աշակերտութեան, ինչպէս նաեւ անսխալ գրելու փափաք ունեցողներու համար, ովքեր նախանձախնդիր են մայրենի լեզուի նկատմամբ։
Կը մնայ յուսալ թէ իր տեսակին մէջ առաջին այս բառարանը, որ, բնականաբար, չէր կրնար ընդգրկել մայրենի լեզուի ուղղագրական տեսակէտէ դժուարութիւն ունեցող բոլոր բառերը, պիտի նպաստէ սփիւռքահայ աշակերտութեան եւ ընթերցասէր հանրութեան ուղղագրութեան բարելաւումին եւ անսխալ գրելու ճիգին։

November 21, 2012

Մի նոր ժողովածու

ԳԷՈՐԳ ՔՐԻՍՏԻՆԵԱՆ
 

Մի նոր ժողովածու ծնուեց եւ անմիջապէս դրուեց շրջանառութեան մէջ, հեղինակ Յովսէփ Նալպանտեանի ձեռամբ հասաւ մեր ընթերցողին, յատկապէս նրանց, ում համար մտածուած ու արարուած էր այս նորոյթը: Այս «Ուղղագրութեան նիւթերու ժողովածուն» Յ. Նալպանտեան բանասէր-մանկավարժ, մատենագիրը պատրաստել ու հրատարակել է Սփիւռքի տարածքում գործող ամէնօրեայ եւ միօրեայ դպրոցների ուսուցիչների եւ աշակերտների համար:
Այս ժողովածուն հեղինակ Յ. Նալպանտեանի 11րդ գիրքն է:

November 16, 2012

Արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան կռուաններէն մին շատո՜նց շիջեցաւ (գաղութահայ պատառիկ)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

Այն օրէն երբ զարմանալի որոշումով մը փակուեցաւ Համազգայինի Հայագիտական Բարձրագոյն Հիմնարկը, արդէն իսկ ազդանշանը կը տրուէր գաղութահայ կեանքի տարբե˜ր երազանքներու շիջումին:
Միւս կողմէ հաւանաբար հարց պիտի տրուի, թէ ճի՞շդ մօտեցում է գաղութի մը ճակատագիրին առնչել հիմնարկի մը գոյութեան իմաստը, այդ ալ հայագիտականի ձեւաչափով:

October 18, 2012

Fashions from the Past: Detroit ARS Celebrates Anniversary

It was Project Runway, Armenian Style, when on Friday, September 14, a different kind of fashion show was presented to the Greater Detroit community–one that featured traditional Armenian folk costumes from the villages and towns of 19th-century Western and Eastern Armenia.
The event was sponsored by the Armenian Relief Society (ARS) Mid-Council of Greater Detroit, which coordinates the one-day Zavarian Armenian School for area children ages 5 through 16. Founded in 1943, the Mid-Council is comprised of representatives from the five sister chapters of Greater Detroit, the “Zabel,” “Maro,” “Shakeh,” “Sybille,” and “Tsolig.” Proceeds from this event will benefit the Zavarian Armenian School.

October 08, 2012

Արեւմտահայերէնի Պաշտպանութեան Յանձնաժողովը սկսաւ աշխատանքի


Արեւմտահայերէնի Պաշտպանութեան Յանձնաժողովի Լիբանանի անդամները Չորեքշաբթի, 3 Հոկտեմբեր 2012-ին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի նախագահութեամբ գումարած նիստի ընթացքին առին հետեւեալ որոշումները.-
ա) Վերջնական ձեւ տալ Յանձնաժողովի աշխատանքային ուղեգիծին յատուկ ենթայանձնախումբի մը ճամբով, Սփիւռքի այլ գաղութներու մէջ գտնուող իր անդամներու կատարած առաջարկներու լոյսին տակ:
բ) Արեւմտահայերէնի մէջ գործածուող լեզուական եւ ուղղագրական սխալները ճշդելու ձգտող կատարուած աշխատանքի առաջին բաժինը որոշուեցաւ քննել եւ յառաջիկային այս ուղղութեամբ լծուիլ գործնական աշխատանքի:
գ) Յանձնաժողովը որոշեց լծուիլ մասնագիտական բառերու առձեռն բառարան մը պատրաստելու աշխատանքին:

October 03, 2012

St. Stephen's Day School Expansion Opening on October 14

The St. Stephen’s Armenian Elementary School (SSAES) of Watertown, Massachussetts this week announced that its campus expansion construction project, launched on June 15, 2012, was completed on August 31, and met the school’s goal of opening for the 2012-13 academic year. The Grand Opening Ceremony for the expanded building will take place on-site at 46 Elton Ave. in Watertown on Sunday, October 14 at 12 p.m.

September 28, 2012

Հայ դպրոցով հայը հայ կը մնայ

Յ. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ

Վերամուտ է դարձեալ:
Հայ դպրոցը տուաւ դասարան մուտքի առաջին զանգը, եւ հայ դպրոցին հաւատացող ծնողներու հարիւրաւոր աշակերտներ հաստատ քայլերով մուտք գործեցին իրենց վարժարանները` յաւելեալ ուսում ստանալու եւ իրենց աշխատանքով ապագայ կերտելու համար:
Հայ ուսուցիչը վերագտաւ իր աշակերտները, որոնց «բարի լոյսով» վերակենդանացուց իր աշխուժութիւնը, կորովը եւ իր գիտութիւնն ու հայկականութիւնը հայ աշակերտին «մարդակերտումին» ի սպաս դնելու պատրաստակամութիւնը:
Հետզհետէ անապատացող մեր կեանքին մէջ, վերամուտը, առաջին զանգը, հայ ծնողքը, հայ աշակերտն ու հայ ուսուցիչը բնականաբար կը կազմեն յուսատու այն ովասիսը, որ տասնամեակներ շարունակ ծլարձակած է, սերունդներ պատրաստած ու վերածուած մեր ժողովուրդի գոյատեւման կռուանին:
Ա՛յս, մետալին մէկ երեսն է:
Ուրախացնող, ապագային նկատմամբ հաւատք ամրացնող երեսն է անկասկած:

September 27, 2012

Լիբանանահայ վարժարանին բազմակի դժուարութիւնները

«ԱԶԴԱԿ»
 

Այսօր լիբանանահայ վարժարանները իրենց դռները կը բանան հայ աշակերտութեան առջեւ: Կրթական նոր տարեշրջանը կը սկսի հին ու նոր խնդիրներով, դժուարութիւններով ծանօթ պայմաններով, բայց նաեւ նոր հաւատքով, կամքով, դժուարութիւնները յաղթահարելու վճռակամութեամբ, ապագայի տեսիլքով:
Երկրին մէջ տիրող ու հետզհետէ թափ առնող ընկերային-տնտեսական դժուարութիւնները իրենց անմիջական ազդեցութիւնը կ՛ունենան կրթական ոլորտին վրայ: Դպրոցներու պիւտճէներու հաւասարակշռման ճիգեր, վճարունակ ծնողական խաւի հետզհետէ նօսրացում, գանձումներու հետեւողական պահանջներ, որոնց դիմաց նուազագոյն արդիւնքներ, դպրոցներու պաշտօնէութեան եւ ուսուցչակազմի աշխատավարձերու հաւանական ուշացումներ:

September 24, 2012

Ազգային Ուսումնական Խորհուրդի ուսուցչական սեմինարը


Շաբաթ, Օգոստոս 18ին, Ազգային Ուսումնական Խորհուրդը ուսուցչական սեմինար մը կազմակերպած էր, որ կեդրոնացաւ հայերէնը որպէս երկրորդ լեզու դասաւանդելու հարցերուն վրայ։ Նիւ Եորքէն, Նիւ Ճըրզիէն, Ֆիլատելֆիայէն, Ուաշինկթընէն, Փրովիտընսէն, Պոստընէն եւ Շիքակոյէն մասնակիցներ ժամանած էին Ազգ. Առաջնորդարանը՝ «Մարզել մարզիչը. հայերէնը որպէս երկրորդ լեզու նոր սորվողներու համար» աշխատանոցին ներկայ գտնելու։ Աշխատանոցին ղեկավարն էր Սքոթ Գոհէն՝ երկրորդ լեզուի ուսուցման մասնագէտ։ 

September 18, 2012

Հայերէնի արդիականացում, պարզացում, ժողովրդականացում եւ հասկնալիութիւն .

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Պարզացման եւ խեղճացման միջեւ տարբերութիւնը, դժբախտաբար, լոյսի ճառագայթի հաստութիւնը չունի:
Ո՞վ կրնայ ըսել, որ ֆրանսերէնը, անգլերէնը, գերմաներէնը, հարուստ եւ կենդանի մշակոյթ ու գրականութիւն ունեցող լեզուները արդիական, պարզ, ժողովրդական եւ հասկնալի լեզուներ չեն: Այդ լեզուով գրողները եւ խօսողները, լրագրողները եւ հրապարակագիրները, հռետորները արդիականը եւ պարզը հրաժարումի ճամբով չեն տանիր:

August 31, 2012

Մետալին միւս երեսը

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ
 
Մեր մամուլին մէջ 6 Օգոստոսին լոյս տեսաւ Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան մէկ հաղորդագրութիւնը, որ վստահաբար գոհունակութիւն ու բերկրանք տարածեց ընթերցողին հոգիին մէջ, մանաւանդ անոնց, որոնք մտահոգ են հայերէնին պահպանումով ու զարգացումով:
Հաղորդագրութիւնը կ՛ըսէ, թէ Հայաստանի մշակոյթի նախարարութեան եւ պետական համալսարանին հետ գործակցաբար, Համազգայինը ճամբայ կը հանէ հայերէնի ուսուցիչներու պատրաստութեան ծրագիր մը, որ կ՛առաջադրէ սփիւռքեան մեր վարժարաններուն կարիքները բաւարարել: Հաղորդագրութիւնը լուսարձակի տակ կը բերէ մեր լեզուին ապրած նահանջը եւ նման ծրագիրի մը կենսական կարեւորութիւնը` ստեղծուած տագնապը դարմանելու առումով:

August 30, 2012

Սփիւռքի բաժին՝ «Կրթութիւն» շաբաթաթերթին մէջ


Հայաստանի Կրթութեան եւ Գիտութեան նախարարության պաշտօնական www.edu.am կայքէջին մէջ ամէն Ուրբաթ լոյս կը տեսնէ «Կրթութիւն» շաբաթաթերթի ելեկտրոնային տարբերակը, որ այսուհետեւ Սփիւռքի համար բաժին մը պիտի ունենայ:
Նախարարութեան Սփիւռքի հետ կապերու բաժինը բոլոր համայնքներուն, դպրոցներուն եւ ուսուցիչներուն կ՚առաջարկէ նիւթեր ուղարկել թերթի ելեկտրոնային տարբերակին համար: Կրթա-մշակութային եւ դաստիարակչական բովանդակութիւն ունեցող հրապարակախօսական յօդուածներ կամ հաղորդագրութիւններ պէտք է նուիրուած ըլլան կրթական համայնքին կամ դպրոցին մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններուն եւ ձեռքբերումներուն:
Նիւթերը կարելի է ուղարկել spyurqmoes@gmail.com իմակի հասցէով։ Յօդուածները եւ հաղորդագրութիւնները կը փոխանցուի «Կրթութիւն» թերթի խմբագրութեան: Սփիւռքի բաժնին ձեւաւորումը ստանձնած է «Զանգակ» հրատարակչատունը:


August 24, 2012

ANEC Holds Teacher Training Seminar

On Saturday, August 18, the Armenian National Educational Council (ANEC), a joint venture of the Eastern Prelacy and the Armenian Relief Society Eastern USA, held a teacher training seminar focused on teaching Armenian as a second language. Participants from New York, New Jersey, Philadelphia, Washington DC, Providence, Boston, and Chicago gathered at the Prelacy’s offices in Manhattan to participate in a workshop titled “Train the Trainer: Armenian as a Second Language for Newcomers” presented by Scott Cohen of Community Learning Partners.

August 21, 2012

Chamlian School Introduces Innovative Armenian Language Instruction Program

After a year of meticulous planning and extensive research, a new Armenian Language Instruction program will be implemented at Chamlian Armenian School of Glendale (California) beginning this fall. The program’s mission, titled “The Saroyan Project,” was to develop and implement an Armenian language program that would follow a new instructional approach – one that would adopt a contemporary curriculum with creative and effective teaching methodologies.
To develop the program, the School Administration formed a committee consisting of members from UCLA’s Armenian Department, including Dr. Talar Chahinian-Mahroukian, Ms.Shushan Garabedian, and Ms. Myrna Douzjan, as well as Chamlian’s Western and Eastern Armenian Department Chairpersons, Ms. Arax Zarzavatjian and Mr. Saro Nazarian respectively.
“We are truly excited and hope that the program will be successful and appreciated,” said project director, Dr. Talar Chahinian-Mahroukian. She added, “We will start with grade one for now and propagate gradually to other grades.” Principal Vazken Madenlian proudly stated, “The Committee has performed an outstanding job and we are excited to move on to next phase as we implement the program.”

August 10, 2012

Ուսուցիչներու պատրաստութեան ծրագիր

Հայ նորահաս սերունդին առողջ կրթութիւն տալը, եւ ի մասնաւորի անոր հայեցի ամուր դաստիարակութիւն ջամբելը Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան հետապնդած գլխաւոր նպատակներէն մէկը եղած է միշտ: Իսկ նոր սերունդներու առողջ եւ արդիւնաւէտ հայեցի դաստիարակութիւն ջամբելու գործընթացը կը պայմանաւորուի մասնագիտացած, մանկավարժ եւ ատակ ուսուցիչներու գոյութեամբ:

July 23, 2012

Council for the Preservation of Western Armenian Language Nominated

After consultation with educational and cultural organizations and Western Armenian linguists, Catholicos of the Holy See of Cilicia Aram I nominated a diaspora-wide 25-member Council to work towards the preservation and protection of Western Armenian language.

The creation of the Council for the Preservation of Western Armenian Language had been recommended at a conference Catholicos Aram I organized in 2011 in Bikfaya, Lebanon to study how the Armenian Genocide and its consequent diaspora had affected the usage of the language.

The nominees to the Council living in Lebanon met with His Holiness on July 12, 2012. They received the list of members and a draft document, stating the goals and programmatic guidelines, which has been sent to all members asking for their input. The goals and guidelines will be publicized after all comments are incorporated.
   

July 13, 2012

Արեւմտահայերէնի Պաշտպանութեան Խորհուրդը իր ընթացքը կը գտնէ

Ինչպէս ծանօթ է, աւելի քան տարի մը առաջ Արամ Ա. Կաթողիկոսի նախաձեռնութեամբ, Պիքֆայայի վանքին մէջ տեղի ունեցաւ արեւմտահայերէնի ներկայ կացութեան նուիրուած համասփիւռքեան համագումար մը: Մեկնելով արեւմտահայերէնի դիմագրաւած լուրջ դժուարութիւններէն, համագումարը առաջարկեց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը նախաձեռնէ արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան յանձնախումբի մը յառաջացման կամ կաճառի մը ստեղծման:
Անցնող ամիսներուն ընթացքին, վեհափառը այս ուղղութեամբ խորհրդակցութիւններ ունեցաւ համայնքապետերու, ինչպէս նաեւ մշակութային ու կրթական կառոյցներու եւ հայագէտներու հետ, որպէսզի իմանայ անոնց տեսակէտը այս ուղղութեամբ: Կատարուած խորհրդակցութիւններուն լոյսին տակ նշանակուեցաւ շուրջ 25 անդամներէ բաղկացած յանձնախումբ մը համասփիւռքեան տարողութեամբ: Յանձնախումբին Լիբանանի անդամները Հինգշաբթի, 12 Յուլիսին Վեհափառին նախագահութեամբ ունեցան իրենց անդրանիկ նիստը, որուն ընթացքին Վեհափառը ներկայացուց յանձնախումբի անդամներուն ամբողջական ցանկը, յանձնախումբի գործունէութեան իր պատկերացումը եւ ուղեցոյցը: Յիշեալ ուղեցոյցը պիտի ղրկուի յանձնախումբի բոլոր անդամներուն եւ իմանալէ ետք անոնց տեսակէտը, յառաջիկայ ամիս պիտի հրապարակուի ուղեցոյցը, յանձնախումբի անդամներուն անունները եւ յառաջիկայ ծրագիրները:

Փրովիտէնսի «Մուրատ» ազգային վարժարանի ամավերջի հանդէսը

Փրովիտէնսի «Մուրատ» ազգային  վարժարանի ամավերջի հանդէսը, նուիրուած` հայ գրքի տպագրութեան 500­ամեակին, տեղի ունեցաւ Կիրակի, Յունիս 10, 2012ին Գրէնսթընի «Հոփ Հայլէնտ»  դպրոցի սրահին մէջ: Տ. Կոմիտաս Ա. քհնյ. Պաղսարեանի էր բացման աղօթքէն ետք  երգուեցան  «Մեր Հայրենիք»  եւ «Թող Միշտ Պանծայ Մեր Հայ Դպրոց» քայլերգերը աշակերտութեան կողմէ։ Խնամակալ Մարմնի ատենապետ Պրն. Յակոբ Խաչատուրեան  յայտնեց իր շնորհակալական խօսքը տնօրէնուհի  Տիկ. Անահիտ Քիպարեանին, ուսուցչակազմին և ծնողներուն,  որոնց գործակցութեան շնորհիւ յաջող տարի մը եւս բոլորուեցաւ: Ան յայտնեց որ 2012 տարին  հռչակուած է «Հայ գիրքի տարի» Արամ Ա. Կաթողիկոսի կողմէ, որուն պատգամէն մէջբերելով  մատնանշեց  թէ  ինչպէս «Ոսկեդարէն մինչեւ մեր ժամանակները, հայ գիրքը եղաւ ամէնօրեայ աղբիւր լոյսի, յոյսի, հաւատքի եւ իմաստութեան, ուղեցոյց ու ճանապարհ քրիստոսակեդրոն եւ հայահոծ կեանքի»։

April 17, 2012

I Don’t Want to Hear About It. It Makes Me Feel Guilty

Arda Jebejian

“We must know the white man language to survive in this world. But we must know our language to survive forever.” (Darryl Babe Wilson, a Native American)The recent well-justified alarm that Western Armenian is among the world’s thousands of endangered languages (that is, predicted to die in the next 100 years), important though it is, prognostications foretelling disaster are not enough. What this language, culture and people need is the development of therapeutic undertakings and approaches. The case of endangered languages is just a short-cut way of referring to endangered cultures and cultural identities, especially in an era where globalization, definitely not a culturally neutral or impartial phenomenon, has rendered reversing language shift an unequal struggle for linguists.

March 02, 2012

Առաջ քան զամենայն՝ մեր մեծասքանչ մայրենին

Ս. ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ
Քանի մը օր առաջ, Երեքշաբթի 21 Փետրուարին, 13-րդ անգամ ըլլալով, ՄԱԿ-ի մաս կազմող բազմատասնեակ երկիրներ նշեցին «Մայրենի Լեզուի Միջազգային Օր»-ը: 1999-ին ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի կողմէ ճշդուած այս միջազգային տօնը յատուկ տարողութիւն ու կշիռ կը ստանայ համայն մարդկութեան, բայց` յատկապէս փոքր ժողովուրդներու համար, մանաւանդ երբ կը գիտակցինք այն ահաւոր իրողութեան, որ երկու շաբթուան ընթացքին լեզու մը անհետ կը կորսուի Երկրագունդ անուն մեր դժբախտ մոլորակին վրայէն:

February 21, 2012

A CD of Seven Songs and Seven Stories Told in Western Armenian

Եւ երկինքէն եօթը խնձոր ինկաւ... This is the title of a CD with seven Armenian stories (told in Western Armenian) for children between the ages of 5 to 12. Each story has a song and inside the package there’s also a booklet, where you can find the song lyrics and the story characters in black and white, so the child could color them.
The CD was released in December 2011 in Aleppo, Syria.
"Azad-Hye" interviewed Nanor Mikayelian, one of the persons behind the project (and the singer of the seven songs):


February 08, 2012

Սփիւռքահայ ուսուցիչներու վերապատրաստում

2012 թուականին Հայաստանի կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութիւնը կը շարունակէ արտասահմանեան երկիրներու մէջ գործող հայկական կրթական օճախներու մէջ դասաւանդող հայագիտական առարկաներու ուսուցիչներուն, տնօրէններուն, ուսումնական մասի տեսուչներուն վերապատրաստման ծրագիրը:

January 12, 2012

Պայմանագրեալ դպրոցներ (Charter Schools)

ԳԱԲՐԻԷԼ ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆ

Ի՞նչ են պայմանագրեալ դպրոցները (Charter Schools) եւ ինչո՞ւ կը կարծեմ, որ անոնք ամերիկահայ նոր սերունդին հայերէն սորվեցնելու ոսկի առիթ են:
Գալիֆորնիոյ մէջ պայմանագրեալ դպրոցներու օրէնքը անցաւ 1991ին, նկատի ունենալով, որ նահանգին հանրային դպրոցներէն շատերը չեն յաջողիր բարձր մակարդակով կրթութիւն փոխանցել շատ աշակերտներու: Օրէնքը արտօնութիւն կու տայ անհատներու կամ կազմակերպութիւններու, որ հանրային կիսանկախ դպրոցներ հաստատեն եւ զանոնք կառավարեն, պայմանաւ, որ նոր ստեղծուած պայմանագրեալ դպրոցները իրենց շրջանի միւս հանրային դպրոցներէն աւելի բարձր մակարդակով կրթութիւն փոխանցեն: Եթէ յաջողին, ապա անոնց արտօնագիրը հինգ տարին անգամ մը կը նորոգուի, իսկ ձախողեու պարագային, անոնք կը կորսնցնեն այդ արտօնագիրը:

January 05, 2012

The Joy of Quiet

Pico Iyer
"The New York Times," December 29, 2011


ABOUT a year ago, I flew to Singapore to join the writer Malcolm Gladwell, the fashion designer Marc Ecko and the graphic designer Stefan Sagmeister in addressing a group of advertising people on “Marketing to the Child of Tomorrow.” Soon after I arrived, the chief executive of the agency that had invited us took me aside. What he was most interested in, he began — I braced myself for mention of some next-generation stealth campaign — was stillness.