July 26, 2013

Հայկական առաջին միջգործօն (interactive) հէքեաթը՝ «Անահիտ», անվճար

165128
 


Յուլիս 11, 2008ին, առաջին գնորդը App Store-էն ձեռք բերաւ առաջին յաւելուածը (app): Առցանց խանութէն, առաջին հայկական միջգործօն հէքեաթը` Ղազարոս Աղայեանի «Անահիտ»ը,  այսօր ալ կրնաք անվճար ներբեռնել (download)։ Արդէն կէս տարիէն աւելի է, որ յաւելուածը յայտնուած է App Store-ի մէջ։ Այս առիթով PanARMENIAN.Net ի թղթակիցը խօսած է նախագծի հեղինակներէն մէկուն՝ ծրագրաւորող Վահրամ Գէորգեանի հետ:

July 10, 2013

Ո՞րքան հայերէն սորվեցնել եւ ինչո՞ւ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
Նման հարցում մը իսկ առաջին ակնարկով անիմաստ կրնայ թուիլ հայկական դպրոցի պարագային, եթէ նկատի չունենանք որ հայերէն լեզուի ուսուցումը կրճատելու քաղաքականութիւն մը լռելեայն կերպով կը կիրարկուի կամ կը հետապնդուի Սփիւռքի շատ մը գաղութներուն մէջ, երբեմն առաջնորդելով աղիտալի արդիւնքներու:
Խօսքը պետական սեղմումներուն մասին չէ, որոնց յաճախ հանդիպած ենք որոշ տարիներ Միջին Արեւելեան կարգ մը երկիրներու մէջ, կամ Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ կիրարկուած լուռ քաղաքականութեան մը, որ կ՚՚ենթադրէ թէ հայերէնի ուսուցումը յաւելեալ ծանրութիւն մըն է հայ աշակերտի ուսին, որուն պատճառաւ ծնողքը այդ բեռը պիտի չուզէ տեսնել իր զաւկի վզին, կամ զայն պէտք է իջեցնել նուազագոյն աստիճանի ...:
Այս բոլորը որոշ «առասպելներ» կամ թիւրիմացութիւններ կը ստեղծեն, որոնց պէտք է անդրադառնալ առանձին- առանձին:

The Wobbling Pillar

“When three Armenians settle in a new country, the first thing they do is build a church, a club, and a school,” is the axiom, boast, half-joke Diaspora Armenians have told to each other and to “odars” for more than a century. There is much truth in the observation.
The bad news is that one of the three pillars—the day-schools—are wobbling everywhere in the Diaspora.