April 21, 2011

Մանկական երգերու ուսուցողական ձայնասկաւառակ

Հայ Մանուկի տարուան առիթով, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանը հրապարակած է մանկական երգերու ուսուցողական ձայնասկաւառակ մը (karaoke), 17 երգերով։ Փոքրիկն Նայիրա երգերը կը կատարէ եւ ապա առիթ կու տայ, որ մանուկները կարդան պաստառին վրայ երեւցող երգին բառերը, ու շուտով սորվին զայն՝ ընկերացող երաժշտութեան եւ անոր հետ գունաւորուող տողերուն միջոցաւ։

April 20, 2011

Ուսուցչաց տօն է այսօր

Սփիւռքեան տարապայման միջավայրի մէջ, հայ դպրոցը մեծ մարտահրաւէրներ կը դիմագրաւէ. մեր ոսկեղինիկ լեզուն եւ հայ մշակոյթը տեղատուութիւն կ՚ապրին այսօր։ Մեր դպրոցը լուրջ վտանգի դէմ յանդիման կը գտնուի, հայ վարժարաններուն մէջ հայազգի աշակերտութեան համրանքը տակաւ կը պակսի, հայեցի դաստիարակութիւնը հեռաւոր ազգականի կարգավիճակին մատնուած է, իր երբեմնի պատուանդանը կորսնցուցած։ Հիմնական համարուող օտար դասանիւթերու պատրաստութենէն ետք, հայ աշակերտը հազիւ թէ հարեւանցիօրէն անդրադառնայ հայերէն լեզուին եւ հայերէնի պարտականութիւններուն։

April 06, 2011

Հայկական ամէնօրեայ դպրոցներու իրավիճակը Սփիւռքի տարածքին

Առանց շինիչ եւ լուրջ քննադատութեան չկայ փոխըմբռնում։ Աւելին, ինքնագոհ լաւատեսութիւնը, առանց փաստերու, մեզ կործանման կ՚առաջնորդէ։ Հետեւաբար, ինքնաքննադատութիւնը անվերապահօրէն անհրաժեշտ է բոլոր գործունեայ եւ գիտակից հայերուն, որոնք հետաքրքրուած են, եւ կը տառապին մեր ազգի գոյութեան եւ պահպանման հարցերով, Սփիւռքի դաժան իրավիճակին մէջ։