May 25, 2011

Արեւմտահայերէնը կորստեան շեմին

Դալար Շահինեան կը դասախօսէ Cal State Long Beach համալսարանի համեմատական գրականութեան բաժանմունքին մէջ։ Իր անգլերէն գրութիւնը լոյս տեսած էր անցեալ տարի հայ մամուլին մէջ։ Պետօ Տեմիրճեանի կատարած հայերէն թարգմանութիւնը լոյս տեսած է Tert.am կայքէջի Մայիս 25ի թողարկումին մէջ։ Այս շահեկան յօդուածը  (լրիւ վերնագիրն է՝ «Արեւմտահայերէնը կորստեան շեմին. ԵՈՒՆԵՍՔՕյի ճանաչումը եւ աքսորեալ լեզուի գրականութեան հարցը») ամբողջութեամբ կու տանք՝  որոշ խմբագրութեան ենթարկելէ ետք։ Յետգրութեան մէջ, թարգմանիչը կը մատնանշէ.
«Հետաքրքրական է, որ այս գրութիւնը՝ արեւմտահայերէն լեզուին կենսունակութեան սպառնալիքին մասին, ցարդ տեղ չէ գտած արեւմտահայերէն մամուլի մէջ. բնագիրը անգլերէն է, թարգմանաբար տեսնելով ֆրանսալեզու եւ արեւելահայերէն լրատուական միջոցներու մէջ, որոշեցի ես ինքս թարգմանել, յուսալով որ արեւմտահայերէն մամուլի մէջ պիտի հրատարակուի։ . . . Կը մաղթեմ, որ այս աշխատանքը խնդիրի քննարկման սկիզբ մը ըլլայ»։

May 12, 2011

Արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան ստորագրահաւաք

Անցեալ տարի, արեւմտահայերէնը ընդգրկուեցաւ ՈՒՆԵՍՔՕյի վտանգուած լեզուներու ցանկին մէջ։ Անոր պաշտպանութեան ի նպաստ ստորագրահաւաք մը սկսած է, որուն ծանօթանալու եւ միանալու համար անհրաժեշտ է այցելել www.arevmdahayeren.info կայքէջը։

May 11, 2011

Education: main concern of Istanbul Armenians

The first visit of Hranush Hakobyan as Armenia's Diaspora minister to Turkey's largest city Istanbul gave answers to a number of concerns voiced not only by Istanbul-Armenians but also migrants from Armenia' children education was mentioned as the most urgent among the challenges they are facing living in Turkey.

May 10, 2011

Ռ. Փիրումեանի «Հայոց Ցեղասպանութիւն» մեթոտական ելեկտրոնային ձեռնարկ

Ապրիլ 29ին, Հայաստանի Կրթութեան եւ Գիտութեան նախարարութեան սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ ամերիկահայ պատմաբան Ռուբինա Փիրումեանի «Հայոց Ցեղասպանութիւն» մեթոտական ելեկտրոնային ձեռնարկին ներկայացումը։

«Ժպիտ» պարբերաթերթը

«Ժպիտ» մանկական պարբերաթերթը տարին 8 թիւով լոյս կը տեսնէ Պոլսոյ մէջ, 1991էն ի վեր։ Այս ամսաթերթը կը հրատարակուի Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմնարկին կողմէ, որ 45 տարուան կեանք ունեցող կազմակերպութիւն մըն է։ Ամբողջովին գունազարդ թերթ մըն է, որ կանոնաւորապէս լոյս կը տեսնէ։ 
«Ժպիտ»էն թիւ մը եւ ուրիշ տեղեկութիւններ անոր մասին կարելի է տեսնել Ուսուցչաց Հիմնարկի կայքէջին մէջ՝ http://www.teaov.org/։
Բաժանորդագրութեան համար, դիմեցէ՛ք jbid@teaov.org հասցէին։

May 06, 2011

St. Stephen's Armenian Elementary School Honored in Massachusetts

On April 15, 2011 at the 96th Anniversary Commemoration of the Armenian Genocide at the Massachusetts State House, the Massachusetts House of Representatives and the State Senate honored the St. Stephen’s Armenian Elementary School of Watertown and the Armenian Sisters’ Academy of Lexington with a Joint House and Senate Resolution recognizing the contribution of both schools in perpetuating the Armenian culture, history and language.