July 23, 2012

Council for the Preservation of Western Armenian Language Nominated

After consultation with educational and cultural organizations and Western Armenian linguists, Catholicos of the Holy See of Cilicia Aram I nominated a diaspora-wide 25-member Council to work towards the preservation and protection of Western Armenian language.

The creation of the Council for the Preservation of Western Armenian Language had been recommended at a conference Catholicos Aram I organized in 2011 in Bikfaya, Lebanon to study how the Armenian Genocide and its consequent diaspora had affected the usage of the language.

The nominees to the Council living in Lebanon met with His Holiness on July 12, 2012. They received the list of members and a draft document, stating the goals and programmatic guidelines, which has been sent to all members asking for their input. The goals and guidelines will be publicized after all comments are incorporated.
   

July 13, 2012

Արեւմտահայերէնի Պաշտպանութեան Խորհուրդը իր ընթացքը կը գտնէ

Ինչպէս ծանօթ է, աւելի քան տարի մը առաջ Արամ Ա. Կաթողիկոսի նախաձեռնութեամբ, Պիքֆայայի վանքին մէջ տեղի ունեցաւ արեւմտահայերէնի ներկայ կացութեան նուիրուած համասփիւռքեան համագումար մը: Մեկնելով արեւմտահայերէնի դիմագրաւած լուրջ դժուարութիւններէն, համագումարը առաջարկեց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը նախաձեռնէ արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան յանձնախումբի մը յառաջացման կամ կաճառի մը ստեղծման:
Անցնող ամիսներուն ընթացքին, վեհափառը այս ուղղութեամբ խորհրդակցութիւններ ունեցաւ համայնքապետերու, ինչպէս նաեւ մշակութային ու կրթական կառոյցներու եւ հայագէտներու հետ, որպէսզի իմանայ անոնց տեսակէտը այս ուղղութեամբ: Կատարուած խորհրդակցութիւններուն լոյսին տակ նշանակուեցաւ շուրջ 25 անդամներէ բաղկացած յանձնախումբ մը համասփիւռքեան տարողութեամբ: Յանձնախումբին Լիբանանի անդամները Հինգշաբթի, 12 Յուլիսին Վեհափառին նախագահութեամբ ունեցան իրենց անդրանիկ նիստը, որուն ընթացքին Վեհափառը ներկայացուց յանձնախումբի անդամներուն ամբողջական ցանկը, յանձնախումբի գործունէութեան իր պատկերացումը եւ ուղեցոյցը: Յիշեալ ուղեցոյցը պիտի ղրկուի յանձնախումբի բոլոր անդամներուն եւ իմանալէ ետք անոնց տեսակէտը, յառաջիկայ ամիս պիտի հրապարակուի ուղեցոյցը, յանձնախումբի անդամներուն անունները եւ յառաջիկայ ծրագիրները:

Փրովիտէնսի «Մուրատ» ազգային վարժարանի ամավերջի հանդէսը

Փրովիտէնսի «Մուրատ» ազգային  վարժարանի ամավերջի հանդէսը, նուիրուած` հայ գրքի տպագրութեան 500­ամեակին, տեղի ունեցաւ Կիրակի, Յունիս 10, 2012ին Գրէնսթընի «Հոփ Հայլէնտ»  դպրոցի սրահին մէջ: Տ. Կոմիտաս Ա. քհնյ. Պաղսարեանի էր բացման աղօթքէն ետք  երգուեցան  «Մեր Հայրենիք»  եւ «Թող Միշտ Պանծայ Մեր Հայ Դպրոց» քայլերգերը աշակերտութեան կողմէ։ Խնամակալ Մարմնի ատենապետ Պրն. Յակոբ Խաչատուրեան  յայտնեց իր շնորհակալական խօսքը տնօրէնուհի  Տիկ. Անահիտ Քիպարեանին, ուսուցչակազմին և ծնողներուն,  որոնց գործակցութեան շնորհիւ յաջող տարի մը եւս բոլորուեցաւ: Ան յայտնեց որ 2012 տարին  հռչակուած է «Հայ գիրքի տարի» Արամ Ա. Կաթողիկոսի կողմէ, որուն պատգամէն մէջբերելով  մատնանշեց  թէ  ինչպէս «Ոսկեդարէն մինչեւ մեր ժամանակները, հայ գիրքը եղաւ ամէնօրեայ աղբիւր լոյսի, յոյսի, հաւատքի եւ իմաստութեան, ուղեցոյց ու ճանապարհ քրիստոսակեդրոն եւ հայահոծ կեանքի»։