August 31, 2012

Մետալին միւս երեսը

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ
 
Մեր մամուլին մէջ 6 Օգոստոսին լոյս տեսաւ Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան մէկ հաղորդագրութիւնը, որ վստահաբար գոհունակութիւն ու բերկրանք տարածեց ընթերցողին հոգիին մէջ, մանաւանդ անոնց, որոնք մտահոգ են հայերէնին պահպանումով ու զարգացումով:
Հաղորդագրութիւնը կ՛ըսէ, թէ Հայաստանի մշակոյթի նախարարութեան եւ պետական համալսարանին հետ գործակցաբար, Համազգայինը ճամբայ կը հանէ հայերէնի ուսուցիչներու պատրաստութեան ծրագիր մը, որ կ՛առաջադրէ սփիւռքեան մեր վարժարաններուն կարիքները բաւարարել: Հաղորդագրութիւնը լուսարձակի տակ կը բերէ մեր լեզուին ապրած նահանջը եւ նման ծրագիրի մը կենսական կարեւորութիւնը` ստեղծուած տագնապը դարմանելու առումով:

August 30, 2012

Սփիւռքի բաժին՝ «Կրթութիւն» շաբաթաթերթին մէջ


Հայաստանի Կրթութեան եւ Գիտութեան նախարարության պաշտօնական www.edu.am կայքէջին մէջ ամէն Ուրբաթ լոյս կը տեսնէ «Կրթութիւն» շաբաթաթերթի ելեկտրոնային տարբերակը, որ այսուհետեւ Սփիւռքի համար բաժին մը պիտի ունենայ:
Նախարարութեան Սփիւռքի հետ կապերու բաժինը բոլոր համայնքներուն, դպրոցներուն եւ ուսուցիչներուն կ՚առաջարկէ նիւթեր ուղարկել թերթի ելեկտրոնային տարբերակին համար: Կրթա-մշակութային եւ դաստիարակչական բովանդակութիւն ունեցող հրապարակախօսական յօդուածներ կամ հաղորդագրութիւններ պէտք է նուիրուած ըլլան կրթական համայնքին կամ դպրոցին մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններուն եւ ձեռքբերումներուն:
Նիւթերը կարելի է ուղարկել spyurqmoes@gmail.com իմակի հասցէով։ Յօդուածները եւ հաղորդագրութիւնները կը փոխանցուի «Կրթութիւն» թերթի խմբագրութեան: Սփիւռքի բաժնին ձեւաւորումը ստանձնած է «Զանգակ» հրատարակչատունը:


August 24, 2012

ANEC Holds Teacher Training Seminar

On Saturday, August 18, the Armenian National Educational Council (ANEC), a joint venture of the Eastern Prelacy and the Armenian Relief Society Eastern USA, held a teacher training seminar focused on teaching Armenian as a second language. Participants from New York, New Jersey, Philadelphia, Washington DC, Providence, Boston, and Chicago gathered at the Prelacy’s offices in Manhattan to participate in a workshop titled “Train the Trainer: Armenian as a Second Language for Newcomers” presented by Scott Cohen of Community Learning Partners.

August 21, 2012

Chamlian School Introduces Innovative Armenian Language Instruction Program

After a year of meticulous planning and extensive research, a new Armenian Language Instruction program will be implemented at Chamlian Armenian School of Glendale (California) beginning this fall. The program’s mission, titled “The Saroyan Project,” was to develop and implement an Armenian language program that would follow a new instructional approach – one that would adopt a contemporary curriculum with creative and effective teaching methodologies.
To develop the program, the School Administration formed a committee consisting of members from UCLA’s Armenian Department, including Dr. Talar Chahinian-Mahroukian, Ms.Shushan Garabedian, and Ms. Myrna Douzjan, as well as Chamlian’s Western and Eastern Armenian Department Chairpersons, Ms. Arax Zarzavatjian and Mr. Saro Nazarian respectively.
“We are truly excited and hope that the program will be successful and appreciated,” said project director, Dr. Talar Chahinian-Mahroukian. She added, “We will start with grade one for now and propagate gradually to other grades.” Principal Vazken Madenlian proudly stated, “The Committee has performed an outstanding job and we are excited to move on to next phase as we implement the program.”

August 10, 2012

Ուսուցիչներու պատրաստութեան ծրագիր

Հայ նորահաս սերունդին առողջ կրթութիւն տալը, եւ ի մասնաւորի անոր հայեցի ամուր դաստիարակութիւն ջամբելը Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան հետապնդած գլխաւոր նպատակներէն մէկը եղած է միշտ: Իսկ նոր սերունդներու առողջ եւ արդիւնաւէտ հայեցի դաստիարակութիւն ջամբելու գործընթացը կը պայմանաւորուի մասնագիտացած, մանկավարժ եւ ատակ ուսուցիչներու գոյութեամբ: