September 26, 2011

Գերազանց զաւակ, Ալզհայմըր եւ հայերէն լեզու

Անգլիական «Կարտիըն» թերթը 18 Փետրուար 2011-ին գիտական կարեւոր յօդուած մը տպագրած էր երկլեզու անձերու մտային կարողութիւններուն մասին (1): Երկու տարբեր ուսումնասիրութիւններու հիման վրայ գրուած այդ յօդուածը կը յանգի այն եզրակացութեան` թէ այն անձերը որոնք երկրորդ լեզու մը գիտեն եւ զայն կանոնաւորապէս կը գործածեն, կը զարգացնեն իրենգ մտային կարողութիւնները եւ կը յետաձգեն սկիզբը մտային կարողութեան անկումի ընթացքին: Այդ ուսումնասիրութիւնները կը մատնանշեն թէ երկլեզու անձինք հեռու կը պահեն ալզհայմըր հիւանդութիւնը, միջին չափով չորս տարի աւելի քան՝ միալեզու անձեր:

September 20, 2011

Մտորումներ Հայ Մանուկի Տարուան առիթով

Արամ Ա. Կաթողիկոսին կողմէ  2011 թուականը «Հայ մանուկի տարի» հռչակումէն ասդին, հայկական տարբեր գաղութներու մէջ կը կազմակերպուին զանազան ձեռնարկներ, ըլլան անոնք դասախօսական շարքեր, հանդիսութիւններ, խրախճանքներ, մրցոյթներ, տօնախմբումներ, եւայլն, հանդիսաւորապէս անդրադառնալու տարուան խորհուրդին ու անգամ մը եւս շեշտելու հայ մանուկին քրիստոնէական եւ հայեցի դաստիարակութեան կարեւորութիւնը։

September 19, 2011

Սփիւռքի մարդոյժի մասին

Մարդոյժը ազգի մը, ընկերութեան մը ներքին ուժականութեան, ստեղծագործ ոգիի ու փայլուն ապագայի տեսիլքն է։ Սփիւռքը հարուստ է իր մարդոյժով։ Սակայն, Սփիւռքի մարդոյժին ամμողջական պատկերը տակաւին չունինք։ Ահա այս աշխատանքին է լծուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը։ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթոողիկոսի հովանաւորութիւնն ու քաջալերանքը վայելող այս ծրագիրին նպատակն է տեղեկութիւններ հաւաքել Սփիւռքի մեր գաղութներէն ներս գործող ազգայիններուն (մտաւորականներ, ուսուցիչներ, փաստաբաններ, համալսարանի դասախօսներ, գիտական մասնագիտութեանց տէր անձեր, հասարակական գործիչներ, եւլն.) մասին։ Այս ծրագիրը կը նկատենք խիստ կարեւոր եւ անյետաձգելի։ Հետեւաբար, պիտի խնդրենք որ անյապաղ լեցնէք հարցաթերթիկը եւ ուղարկէք մեզի։
Գործնական պատճառներով այս հարցաթերթիկը պիտի ըլլայ անգլերէնով։
Պիտի թելադրենք, որ սոյն հարցաթերթիկը (http://www.armeniancatholicosate.org) նաեւ ուղարկէք ձեր բարեկամներուն, որպէսզի առաւելագոյն չափով տարածում գտնէ այս յոյժ կարեւոր ծրագիրը։
ԴԻՒԱՆ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

Human Resources in the Diaspora

Human resources are the indicator of a nation’s or community’s inner power and creative mind and a guarantor of its bright future. The Armenian Diaspora is rich with human resources. It is vitally important that we get clear, accurate and comprehensive information about our human resources in the Diaspora. Indeed, "Information is power; and the power of knowledge and information becomes a source of deeper self-understanding and self-affirmation," according to His Holiness Aram I, Catholicos of Cilicia.

The Armenian Catholicosate of Cilicia has initiated a program aimed at gathering information about our human resources in the Diaspora. By human resources we basically mean community leaders, clergy, economists, people of media, writers, politicians, artists, public figures, medical doctors, teachers, university lecturers, businessmen, and generally specialists in the area of science and technology, etc. This initiative has the full support of His Holiness.

Thus, we kindly ask you to fill in the form available at
www.armeniancatholicosate.org and submit it to the Catholicosate, Antelias, Lebanon. We also ask you to forward this e-mail (with the link www.armeniancatholicosate.org) to your friends.
CHANCELLERY
ARMENIAN CATHOLICOSATE OF CILICIA

September 15, 2011

Ուսուցչական միօրեայ սեմինար Նիւ Եորքի մէջ

Հոկտեմբեր 1, 2011ին, առաւօտեան 10:15էն մինչեւ կէսօրէ ետք 4:30, Ազգային Ուսումնական Խորհուրդը կը կազմակերպէ ուսուցչական միօրեայ սեմինար մը Ազգ. Առաջնորդարանին մէջ, Նիւ Եորք։ Սեմինարը պիտի անդրադառնայ մեր դպրոցներու կրթական աշխատանքին դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն ու կարիքներուն։ Զեկույցներ պիտի ներկայացնեն դոկտ. Արսինէ Օշական (Ֆիլատելֆիա) եւ դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան՝ Ուս. Խորհուրդի վարիչ տնօրէն։ Սեմինարը  առիթ մըն է բոլոր դպրոցներուն՝ քով-քովի գալու եւ խորհրդածելու հայեցի դաստիարակութեան իւրայատկութիւններուն շուրջ։ Բոլոր դպրոցները՝ Ուս. Խորհուրդի իրաւասութեան տակ գտնուին թէ ոչ, հրաւիրուած են իրենց մասնակցութիւնը բերելու։ 
Յաւելեալ տեղեկութիւններու եւ արձանագրութեան համար, հաճեցէք հեռաձայնել Ուս. Խորհուրդի գրասենեակին՝  212-689-7231/212-689-7810 թիւերուն, կամ գրել anec@armenianprelacy.org հասցէին։

September 14, 2011

Սփիւռքը կրնայ վերականգնիլ միա՛յն հաստատութենական մտածողութեամբ

Իբրեւ նախաբան
Կրնայ պատահիլ, որ հակաճառելով վերեւ ընդգծուածին, ըսուի, թէ սփիւռքեան իրականութեան համար այդքան ալ անծանօթ չեն նշեալ մօտեցումները, որովհետեւ յետ Եղեռնի հայ զանգուածներուն համար տասնամեակներու ընթացքին իսկ յստակ դարձան, թէ առանց համապատասխան կառոյցներու հաստատման եւ կամ նորովի ստեղծման, կարելի չէ այլապէս գոյատեւել եւ ուծացումէ փրկել իրերայաջորդ սերունդներ:

September 07, 2011

Bilingual Brains Are More Healthy

Old habits die hard. Such is the case with the old assumption, still in currency among many Armenian parents (even educated ones), that learning Armenian does not have benefits. For those who continue to tout the "benefits" of being monolingual (e.g. English-speaking), the Canadian neuroscientist Ellen Bialystok has recently made some startling findings: looking at Alzheimer's patients, she found that people who speak two or more languages cope significantly better with the disease. An interview by Kilian Fox in "The Guardian" (London) on June 12, 2011 gives more clues about this intriguing issue.  

September 03, 2011

Teachers' Seminar Organized by ANEC

The Armenian National Education Committee will hold a teachers' seminar on Saturday, October 1, from 10:15 am to 4:30 pm at the Armenian Prelacy headquarters in Manhattan. The seminar will address challenges and needs that Armenian schools confront in their educational activities. It will include presentations by Dr. Arsine Oshagan, a recognized educator from Philadelphia, and Dr. Vartan Matiossian, Executive Director of ANEC. The seminar will be a welcome opportunity for all schools to come together and reflect on the particulars of Armenian education. All schools and teachers, whether they are under jurisdiction of ANEC or not, are invited to attend.  
For more information and registration, please contact the ANEC office at 212-689-7231/ 212-689-7810 or write to anec@armenianprelacy.org.