July 04, 2014

Սբ. Ստեփանոս ազգային վարժարանի 2013-2014 տարեշրջանի ամավերջի հանդէսներ

Սբ. Ստեփանոս ազգ. վարժարանը յաջողութեամբ բոլորեց իր 30րդ դպրոցական տարեշրջանը: Մանկապարէզի ամավերջի հանդէսը տեղի ունեցաւ Յունիս 19ին, իսկ Նախակրթարանի հանդէսը տեղի ունեցաւ Յունիս 20ին, ներկայութեամբ մեծ թիւով ծնողներու, բարեկամներու եւ շրջանի հայ եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւներուն:  
Երկու հանդէսներուն, տնօրէնուհին՝ Տիկին Հուրի Պոյամեանը ծանրացաւ դպրոցի յաջողութիւններուն վրայ եւ շնորհակալութիւն յայտնեց ուսուցչական կազմին, գրասենեակի անձնակազմին, Ծնողական Յանձնախումբին, դպրոցի խնամակալութեան եւ յանձնախումբերուն, ինչպէս նաեւ բոլոր կազմակերպութիւններուն եւ անհատներուն, որոնք կը նպաստեն դպրոցի վերելքին։ 

July 03, 2014

Փրովիտէնսի «Մուրատ» ազգ. վարժարանի ամավերջի հանդէսըՓրովիտէնսի «Մուրատ» ազգային վարժարանի ամավերջի հանդէսը, նուիրուած՝ հայ տարեցին, տեղի ունեցաւ Կիրակի, Յունիս 8, 2014ին, Գրէնսթընի Հոփ Հայլէնտ դպրոցի սրահին մէջ: Տ. Կոմիտաս Ա. քհնյ. Պաղսարեանի բացման աղօթքէն եւ «Մեր Հայրենիք» ու «Թող միշտ պանծայ մեր հայ դպրոց»  քայլերգերու երգեցողութենէն ետք, Խնամակալ Մարմնի ատենապետը` Պրն. Յակոբ Խաչատուրեան, յայտնեց իր շնորհակալական խօսքերը Տիկ. Անահիտ Քիպարեանին, ուսուցչակազմին եւ ծնողներուն, որոնց գործակցութեան շնորհիւ յաջող տարի մը եւս բոլորեցինք: